ADMINISTRACJA | login: hasło:
Regulaminy

Wieloletni program szkolenia sportowego Taekwondo Olimpijskiego w placówkach sportowych
 
 Wieloletni program szkolenia sportowego Taekwondo Olimpijskiego w placówkach sportowych

Regulamin powoływania Kadry Narodowej i warunków reprezentowania barw narodowych w PZTO
 
 Regulamin 2018

Regulamin SSM 2017 Taekwondo Olimpijskie
 
 Regulamin SSM

Regulamin powoływania Reprezentacji Polski i zasady rankingu Polskiego
 
 Regulamin 2018

Regulamin Sportowy
aktualizacja 03.01.2018
 
 Regulamin 2018

Statut PZTO
Statut PZTO z dn.23.05.2015
 
 Statut PZTO

Próba sprawności fizycznej PZTO
Dotyczy rekrutacji do klas pierwszych - są to kryteria naboru do placówek sportowych.
 
 Tabela
 Arkusz Excel
 Próba sprawności fizycznej - aktualizacja 2017

Regulamin nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich
 
 Regulamin nadawania stopni (2015)

Regulamin Techniczny PZTO
 
 Regulamin Techniczny PZTO

Regulamin Komisji Poomsae PZTO
 
 Regulamin Komisji Poomsae PZTO

Wymagania egzaminacyjne PZTO na stopnie 10-1 kup
 
 Wymagania egzaminacyjne PZTO na stopnie uczniowskie 10-1 kup

Regulamin Komisji Rewizyjnej PZTO
Uchwalony 23.11.2013
 
 Regulamin Komisji Rewizyjnej PZTO

Regulamin Dyscyplinarny
Uchwalony 23.11.2013
 
 Regulamin Dyscyplinarny

Regulamin Nagród
 
 Regulamin Nagród

Regulamin Zmiany Barw Klubowych
 
 Regulamin zmiany barw klubowych PZTO

Regulamin Licencyjny
 
 Regulamin Licencyjny

Regulamin Sędziowski
 
 Regulamin Sędziowski

Normy na klasy sportowe w taekwondo olimpijskim
 
 Klasy sportowe 2018

Regulamin Witryny Internetowej PZTO
 
 Regulamin Witryny Internetowej PZTO z dnia 3 września 2011

Regulamin stosowania znaku towarowego PZTO
 
 Regulamin znaku


Copyright © 2013 by HostNet Grabowski Waldemar
admin