Regulaminy

Próba sprawności fizycznej PZTO
Dotyczy rekrutacji do klas pierwszych - są to kryteria naboru do placówek sportowych.

 Tabela
 Arkusz Excel
 Próba sprawności fizycznej - aktualizacja 2017Copyright © 2013 by HostNet Grabowski Waldemar
admin