Historia ogólnopolskiego związku taekwondo olimpijskiego

1. I.1980–I.1992 – Komisja Taekwondo przy Polskim Związku Karate.

2. I.1992–I.1997 – Polski Związek Taekwondo Sportowego z siedzibą w Lublinie.

3. I.1997–III.2007 – Polski Związek Taekwondo WTF z siedzibą:

    • do I. 2005 r. w Poznaniu,
    • od I. 2005 r. w Warszawie.

4. od 22.03.2007 - Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego z siedzibą w Warszawie. 

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) jest jedynym, ogólnopolskim związkiem sportowym zrzeszającym  kluby taekwondo w wersji olimpijskiej. PZTO jest członkiem zwyczajnym:

  • Europejskiej Unii Taekwondo (European Taekwondo Union - ETU),
  • Światowej Federacji Taekwondo (Word Taekwondo Federation - WTF).Copyright © 2013 by HostNet Grabowski Waldemar
admin