Wysokość opłat licencyjnych w 2018 roku
l/p Nazwa Kwota zł - wpłata do 28.02.2018 Kwota zł - wpłata po 28.02.2018
1 Składka członkowska 400 500
2 Licencja klubowa na współzawodnictwo 150 200
3 Licencja  zawodnicza w kategorii młodzik 30 30
3 Licencja  zawodnicza w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior 30 40
3 Licencja  zawodnicza w kategorii dzieci 9 lat i młodszych 20 20
3 Licencja  zawodnicza - poomsae 20 20
3 Licencja  zawodnicza - para taekwondo bezpłatnie bezpłatnie
4 Licencja zawodnicza - taekwondo specjalne bezpłatnie bezpłatnie
5 Licencja trenera 50 100
6 Licencja egzaminatora - E-3 , E-2 , E-1 100 200
7 Licencja egzaminatora - E-M 200 300
7 Licencja sędziego 50 100

Copyright © 2013 by HostNet Grabowski Waldemar
admin