<   spis   >

Zgłoszenia na Puchar Polski w Olsztynie - informacje dla klubów

Kluby, które chcą zgłosić jeszcze zawodników na Puchar Polski w Olsztynie proszone są o prawidłowe wypełnienie tabeli „załącznik” i przesłanie jej na adres mailowy rajdakonrad@gmail.com 

Zawodnicy zostaną dodani w dniu 25.11.2017 według kolejności zgłoszeń do określonego limitu po weryfikacji aktualnych zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że po 25.11.2017 nie będzie już możliwości weryfikacji list startowych - kluby będą zobligowane do zapłaty opłaty startowej za wszyskich zgłoszonych zawodników. 

źródło: Marcin Chorzelewski
publikacja: Mirosław Furman, 2017-11-21 21:07:52
 

Copyright © 2013 by HostNet Grabowski Waldemar
admin